DOCENTEN

Mik Deboes volgde een opleiding tot muziekleraar aan het Lemmensinstituut in Leuven. Bij De Zingende Brug zorgt hij voor de muzikale interpretatie en directie van de liederen. Hij heeft zich bekwaamd in piano- en gitaarbegeleiding van zeer diverse volksmuziekstijlen. Verder componeert hij bewerkingen voor koor en klein ensemble.

Mik Deboes is dirigent van het vocaal ensemble Caleidoscoop en het gemengd koor Orpheus te Leuven. Hij leidt geregeld cursussen met wereldmuziek voor Wisper, culturele centra enz. Als singer-songwriter heeft hij een overwegend Nederlandstalig repertoire opgebouwd.

Mik Deboes
Coosemansstraat 36
B-3010 Kessel-Lo 
Tel/fax 016 26 13 91 
mik@dezingendebrug.be

 

Veerle de Leyn is licenciaat-vertaler (Nederlands, Engels, Duits) van opleiding en doceert Nederlands voor anderstaligen. Daarnaast bekwaamde ze zich in de structuur en klankwereld van zeer vele andere talen.

Bij De Zingende Brug doet Veerle de Leyn opzoeking naar de culturele, historische en geografische achtergrond van de liederen en zorgt ze voor hun vertaling, uitspraak en tekstinterpretatie. Zij woont in Duitsland en leidt daar de zanggroepen van Die Klingende Brücke in Hannover, Essen en Keulen (Nippes).

Veerle de Leyn
Plutostrasse 90
D-45888 Gelsenkirchen
Tel. 0049 209 879095 
veerle@dezingendebrug.be

 

© 1949 - 2023 De Zingende Brug

Website en tekeningen: ibiaru.com